Apakah perbezaan di antara Saham Keutamaan yang Mengambil dan Tidak Mengambil?


Jawapan 1:

Maksud Saham KeutamaanPenggunaan saham adalah mereka yang menikmati dua hak keutamaan berikut: 1. Dividen pada kadar tetap atau amaun tetap pada saham ini sebelum sebarang dividen ke atas saham ekuiti.2. Pulangan modal saham keutamaan sebelum pulangan modal saham ekuiti pada masa penggulungan syarikat.

Saham keutamaan juga berhak untuk mengambil bahagian atau sebahagian daripada keuntungan berlebihan yang tersisa selepas dibayar kepada saham ekuiti, atau mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam premium pada masa penebusan. Tetapi saham ini tidak membawa hak mengundi.

  • Saham Keutamaan Penyertaan yang Mengambil Bahagian: Setelah dividen telah dibayar kepada pemegang saham ekuiti, pemegang saham keutamaan yang mengambil bahagian mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam keuntungan yang tinggal. Jika dalam mana-mana tahun syarikat mempunyai keuntungan lebihan maka para pemegang saham keutamaan yang mengambil bahagian berhak menerima lebih banyak dividen sebagai tambahan kepada dividen keutamaan tetap mereka.Non Keutamaan Penyertaan: Saham keutamaan yang tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam keuntungan yang tersisa selepas pemegang saham ekuiti mempunyai dividen dibayar. Mereka tidak akan mendapat dividen tambahan sekiranya keuntungan lebih besar kepada syarikat dan mereka berhak menerima hanya kadar dividen tetap setiap tahun.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 TAHUN

ROLL NO: 11736


Jawapan 2:
  • Saham Keutamaan Penyertaan yang Mengambil Bahagian: Setelah dividen telah dibayar kepada pemegang saham ekuiti, pemegang saham keutamaan yang mengambil bahagian mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam keuntungan yang tinggal. Jika dalam mana-mana tahun syarikat mempunyai keuntungan lebihan maka para pemegang saham keutamaan yang mengambil bahagian berhak menerima lebih banyak dividen sebagai tambahan kepada dividen keutamaan tetap mereka.Non Keutamaan Penyertaan: Saham keutamaan yang tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam keuntungan yang tersisa selepas pemegang saham ekuiti mempunyai dividen dibayar. Mereka tidak akan mendapat dividen tambahan dalam hal keuntungan lebihan kepada syarikat dan mereka berhak untuk menerima hanya kadar dividen tetap setiap tahun. keshanta gurjar 11629

Jawapan 3:

Perbezaan di antara saham Keutamaan Sertaan dan Saham Keutamaan Tidak Mengikut adalah seperti berikut:

. Saham Keutamaan Penyertaan: Ini adalah jenis saham di mana dividen keutamaan tetap yang membawa hak untuk mengambil bahagian dalam lebihan keuntungan, tetapi selepas dividen pada kadar yang sama telah dibayar kepada semua pemegang saham ekuiti.

Oleh itu, kita hanya boleh menjelaskan bahawa pemegang saham keutamaan ini akan mendapat dividen tetap oleh syarikat. Dalam situasi penggulungan syarikat maka semua keuntungan kiri atau lebihan pasti dibayar pada masa itu.

. Saham Keutamaan yang Tidak Mengambil bahagian: Dalam jenis saham keutamaan ini, pemegang saham ini tidak menikmati faedah yang sewajarnya dalam saham keutamaan yang mengambil bahagian; mereka hanya mendapat jumlah dividen tetap yang diisytiharkan oleh syarikat pada masa pengedaran. Pendek kata, mereka tidak membenarkan untuk mendapatkan faedah, dan mereka tidak memegang kuasa untuk mengambil bahagian dalam jumlah yang besar atau juga dalam penggulungan syarikat.


Jawapan 4:

Saham keutamaan: - mengikut seksyen 85 saham keutamaan adalah saham yang mana hak keutamaan mereka sebagai 1) untuk dividen semasa masa hayat syarikat 2) untuk pembayaran balik modal atas penggulungan syarikat, sebelum modal pemegang saham ekuiti dikembalikan. Sebagai tambahan kepada dua hak yang disebutkan di atas, saham keutamaan mungkin mempunyai hak tambahan, bergantung kepada tempoh terbitan.

MEREKA MENGENAI JENIS SAHAM PREFERENCE

  1. Dasar hak dividen -> kumulatif dan tidak kumulatifKonversi asas -> boleh ditukar dan tidak boleh ditukarRangka asas -> ditebus dan irredeemblePartisipasi dalam keuntungan lebihan -> berpartisipasi dan tidak mengambil bahagian

SAHAM KEHUTANAN PARTISIPASI →

  • saham keutamaan yang menyertai adalah saham-saham yang berhak untuk berkongsi dalam keuntungan lebihan syarikat yang masih kekal selepas pembayaran kepada pemegang saham ekuitiPerbuatan kadar dividen Dibayar kepada merekaPenghantaran saham dijangka akan mengambil bahagian jika disebutkan dalam AOA syarikat

BAGAIMANA SAHAM KEBOLEH PARTICIPATING →

  • Mereka tidak berhak untuk berkongsi dalam keuntungan lebihan syarikat. Mereka mempunyai kadar dividen tetap Jika AOA diam maka semua bahagian keutamaan dianggap tidak menyertai

>> HARSHITA AGARWAL (11618)