Apakah perbezaan antara IMPS P2A dan P2P?


Jawapan 1:

IMPS P2A dan P2P: IMPS atau Perkhidmatan Pembayaran Segera membolehkan anda mengakses perkhidmatan mudah alih perbankan dan perbankan internet anda untuk melakukan pemindahan segera ke akaun individu atau pedagang untuk pembayaran kad kredit dan membeli-belah dalam talian. Opsyen pemindahan wang masa nyata ini memastikan bahawa apa-apa wang yang dipindahkan tercermin dalam beberapa minit dalam akaun benefisiari, menjadikannya salah satu pilihan pemindahan wang yang paling mudah tersedia. IMPS melibatkan pemindahan dana ke akaun bank lain menggunakan mod P2A dan P2P.

Perbezaan antara IMPS P2A dan P2P:

  • Dengan IMPS P2A, kami dapat memindahkan wang dengan menyediakan nombor akaun benefisiari dan kod IFSC untuk cawangan bahawa akaun benefisiari diadakan. Ini adalah pilihan apabila kami tidak mempunyai akses kepada Pengenal Wang Mudah Alih atau nombor MMID benefisiari. Untuk pemindahan P2P, kami akan memerlukan MMID dan nombor mudah alih benefisiari. MMID adalah nombor tujuh digit yang diberikan kepada mana-mana pemegang akaun yang membolehkannya menerima dana melalui IMPS. Untuk menghantar sebarang dana melalui P2P, benefisiari perlu menghasilkan MMID dengan memuat turun aplikasi perbankan banknya. Kemudian, MMID dihantar kepada pemegang akaun menerusi isyarat SMS.

Jawapan 2:

P2A bermakna, Akaun yang dikenalpasti melalui butiran Akaun kod IFSC, dan Nombor akaun dan nama benefisiari.

P2P bermaksud akaun yang dikenal pasti dengan nombor telefon dan MMID 7 digit benefisiari.

MMID, Pengenalan Wang Mudah Alih untuk sebarang akaun.

Gabungan nombor telefon dan MMID akan menjadi unik untuk sebarang akaun. 10 digit + 7 digit.


Jawapan 3:

P2A bermakna, Akaun yang dikenalpasti melalui butiran Akaun kod IFSC, dan Nombor akaun dan nama benefisiari.

P2P bermaksud akaun yang dikenal pasti dengan nombor telefon dan MMID 7 digit benefisiari.

MMID, Pengenalan Wang Mudah Alih untuk sebarang akaun.

Gabungan nombor telefon dan MMID akan menjadi unik untuk sebarang akaun. 10 digit + 7 digit.


Jawapan 4:

P2A bermakna, Akaun yang dikenalpasti melalui butiran Akaun kod IFSC, dan Nombor akaun dan nama benefisiari.

P2P bermaksud akaun yang dikenal pasti dengan nombor telefon dan MMID 7 digit benefisiari.

MMID, Pengenalan Wang Mudah Alih untuk sebarang akaun.

Gabungan nombor telefon dan MMID akan menjadi unik untuk sebarang akaun. 10 digit + 7 digit.